Zaštita osobnih podataka

Radi pristupa svim sadržajima web stranice www.svijet-igracaka.com, korisnici će Svijet igračaka d.o.o. (u daljnjem tekstu Svijet igračaka) dati određene osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje spomenutih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim odredbama. Temeljem ovih uvjeta se zaposlenicima Svijet igračaka daje pravo na prikupljanje, korištenje i obradu osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranice www.svijet-igracaka.com.

Registracijom na web stranici www.svijet-igracaka.com smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje i obradu određenih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranice www.svijet-igracaka.com, uključujući:

- suglasnost da Svijet igračaka može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastite evidencije i pružanje usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređivanja usluga

- boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika te što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Svijet igračaka

- davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

Svijet igračaka će spomenute osobne podatke čuvati samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim odredbama. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti odnosno izbrisati.

Svijet igračaka neće razotkriti osobne podatke trećim osobama.

Svijet igračaka će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (u razumnoj mjeri administrativno, tehnički i fizički zaštićenom kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka) kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Svijet igračaka će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Sa svim pitanjima vezanim uz korištenje osobnih podataka korisnici mogu kontaktirati izravno Svijet igračaka.

Svijet igračaka će osobne podatke ukloniti iz svoje evidencije ukoliko korisnik to zatraži, no time će korisniku biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranici www.svijet-igracaka.com.

Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.